PERFEKCJA TO NIE CEL A WYMÓG

ul. Dąbrowskiego 39, 42-218 Częstochowa

535 815 395

Umów wizytę telefonicznie lub napisz na:

kancelaria@kkms-adwokaci.pl

Blog prawniczy

Zachowek

Zachowek Jest to uprawnienie przysługujące osobom najbliższym względem spadkodawcy, który to na skutek różnych okoliczności nie uzyskali majątku po zmarłym. Osobami uprawnionymi do dochodzenia zachowku są: – Zstępni (czyli w szczególności dzieci; wnuki, itd.); – małżonek spadkodawcy; – rodzice spadkodawcy, o ile byliby powołani do spadku z ustawy. Dochodzenie zachowku najczęściej utożsamiane jest z sytuacją,

Emerytury ZUS Częstochowa

Emerytury ZUS Częstochowa Emerytury ZUS Częstochowa. Podmiotem uprawnionym w Polsce do przyznawania emerytur jest, co do zasady, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W trakcie postępowania w przedmiocie ustalenia prawa do emerytury po stronie ZUS-u powstaje obowiązek należytego zbadania okresu zatrudnienia pracownika. Organ zobowiązany jest przeanalizować okresy składkowe, jak i nieskładkowe przyszłego emeryta. Do okresów składkowych wlicza się

Umorzenie obligacji Getin Bank SA

Umorzenie obligacji Getin Bank SA Koniec września przyniósł wielu nabywcom obligacji Getin Bank SA olbrzymie rozczarowanie. Na skutek przymusowej restrukturyzacji banku doszło do umorzenia obligacji. Nabywcy obligacji czują się pokrzywdzeni takim rozwiązaniem. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż często byli oni zapewniani o pewności względem ich zakupu. Zdarzało się, iż pracownicy podmiotów sprzedających obligacje

Rozwody – jak się przygotować?

Rozwody Niewątpliwie sprawy rozwodowe stanowią bardzo duże obciążenie psychiczne dla małżonków. Bez znaczenia pozostaje to, czy jest to sprawa z orzekaniem o winie, czy też za porozumieniem stron. W czasie trwania procesu rozwodowego pojawiają się emocje, które towarzyszą do końca postępowania. Jest to jeden z argumentów, który uzasadnia konieczność skorzystania z pomocy osoby z zewnątrz

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną – jak uzyskać? Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną, jako forma ochrony przed długami małżonka. W trakcie trwania związku małżeńskiego, jeżeli nie zawarto intercyzy między małżonkami, występuje wspólność majątkowa małżeńska. Oznacza to, iż majątek jest wspólny, a ewentualne długi będą obciążać, co do zasady małżonków wspólnie.Nawet, jeżeli małżeństwo nie mieszka razem,

Kasacja wyroku to nasza specjalność

  Kasacja od wyroku Kasacja co to?   Instytucja kasacji, to nadzwyczajny środek zaskarżenia, który jest formą kontroli prawomocnych orzeczeń. Kasacja musi być sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika, jakim jest adwokat. Nasza Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w pisaniu kasacji zarówno w sprawach cywilnych (skarga kasacyjna, której nie należy mylić z kasacją wyroku karnego), jak i karnych. 

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – czy jest możliwe przymuszenie? Relacje między rodzicami często bywają różne, przez to może nastąpić utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Przymuszenie do kontaktów to jedna z form, która umożliwia realizację spotkań rodziców z dziećmi, podczas gdy jeden z nich utrudniania je drugiemu rodzicowi. Ustawodawca wprowadził środek dyscyplinujący, aby realizować orzeczone wyrokiem sądowym

Przerwa w karze pozbawienia wolności

Przerwa w karze pozbawienia wolności. Czym jest przerwa w karze? Jest to instytucja, która może zostać zastosowana wobec skazanego na podstawie przepisów Kodeksu Karnego Wykonawczego. Wówczas, osoba, która rozpoczęła odbywanie kary pozbawienia wolności, w zakładzie karnym w ustalonym przez Sąd penitencjarny terminie może go opuścić. Przede wszystkim możliwość opuszczenia więzienia jest uzasadniona koniecznością podratowania zdrowia.

Dozór elektroniczny

Czy wyrok pozbawiający wolności musi skutkować pobytem w więzieniu? Nie zawsze, można bowiem wykorzystać dozór elektroniczny. Istnieje możliwość uzyskania zgody Sądu na wykonywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karym. Wiele osób może kojarzyć taką formę z zagranicznych filmów. Na ręce, bądź nodze skazanego umieszcza się nadajnik, który w sposób stały ma przekazywać dane o jego

Zakaz prowadzenia pojazdów- jak zmienić?

Czy jest możliwe zgodne z prawem kierowanie autem, gdy orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów przez Sąd? Prawomocnie orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów ma spełniać wiele funkcji. W szczególności zabezpieczyć przez ponownym kierowaniem w stanie spożycia alkoholowego. Zgodnie z art. 42 par. 1 Kodeksu karnego „Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej

Narkotyki w restauracji

Narkotyki Narkotyki w restauracji. Czy gastronom może odpowiadać karnie za rozprowadzanie narkotyków przez osobę trzecią na terenie jego lokalu? Problem też jest z istotny z punku widzenia działalności pubów, czy klubów, jeśli na ich terenie diler sprzedaje narkotyki. Nawet brak wykonywania tego działania przez właściciela lokalu gastronomicznego może spowodować jego odpowiedzialność. Kara za narkotyki może

Pobieranie muzyki z internetu

Co grozi za pobieranie muzyki z Internetu? Jakie sankcje mogą spotkać za pobieranie muzyki/filmów za pośrednictwem sieci P2P? P2P jest to system sieci, gdzie jest się równocześnie hostem i klientem. Odnośnie do pobierania plików działa na zasadzie jednoczesnego ich udostępniania osobom trzecim. Kiedyś istniał program p2p, np. eMule. Co do zasady, istnieje możliwość korzystania z

Czy trzeba płacić alimenty?

Czy alimenty na byłego małżonka są obowiązkowe przy rozwodzie? Problem związany z alimentacją na rzecz byłego małżonka jest tematem bardzo szerokim. Częstokrotnie strony rozwodu obawiają się, że osoba która zarabia więcej będzie musiała płacić alimenty na rzecz byłego męża/żony. Nie zawsze musi dojść do orzeczenia konieczności uiszczania pieniędzy na byłą żonę/ byłego męża.Jedną z istotnych

Kontakty ze zwierzęciem po rozstaniu

Kontakty ze zwierzęciem Czy można zabezpieczyć kontakty ze zwierzęciem? Zwierzęta bardzo często są traktowane jako członkowie rodziny. W sytuacji rozstania może dojść do wygaśnięcia uczuć między ludźmi. Jednakże nie musi przekładać się równocześnie na relacje z pupilem. Należy pamiętać, iż zarówno ze względu na dobro zwierzęca, jak również fakt, iż na gruncie przepisów cywilnych są

Czym jest tzw. karuzela vat?

Czym jest tzw. „Karuzela VAT”? Pojęcie to utożsamiane jest z jednym z typów oszustw podatkowych. Najprościej ujmując przestępstwo to związane jest z obrotem towarami w Wewnątrzwspólnotowym Nabyciu Towarów (WNT). Obrót polega na nabyciu, a następnie dostawie towaru. Ustalenie, czy podmiot gospodarczy współuczestniczył w Karuzeli podatkowej wymaga szczegółowego badania dowodów, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich etapów transakcji.

Zespół